فلزات سنگین چیست و چه آسیبی به ما می‌زنند؟

فلزات سنگین چیست و چه آسیبی به ما می‌زنند؟

علم شیمی عناصر موجود در طبیعت را مورد مطالعه قرار می¬دهد. عناصر به چند دسته کلی فلز، نافلز و شبه فلز تقسیم میشوند این عناصر در تمام طب...

ادامه مطلب

شیوه صحیح نگهداری برنج طبیعی طهورا و مقابله با آفات

شیوه صحیح نگهداری برنج طبیعی طهورا و مقابله با آفات

نکته مهم ابتدایی: برنج های طبیعی برخلاف برنج های اصلاح نژاد شده و یا کشت تجاری مرسوم( استفاده از کود و سم شیمیایی) برنج های حساستری هست...

ادامه مطلب