شیوه صحیح نگهداری برنج طبیعی طهورا و مقابله با آفات

شیوه صحیح نگهداری برنج طبیعی طهورا و مقابله با آفات

نکته مهم ابتدایی: برنج های طبیعی برخلاف برنج های اصلاح نژاد شده و یا کشت تجاری مرسوم( استفاده از کود و سم شیمیایی) برنج های حساستری هست...

ادامه مطلب

بفرمایید شام(سفره ایرانی-قسمت دوم-کود شیمیایی)

بفرمایید شام: قسمت دوم – برنج کشت تجاری – کود شیمیایی وقتی از برنج کشت «تجاری» و یا «صنعتی» صحبت می کنیم، منظور حدود 90 درصد (اکثریت)...

ادامه مطلب

بفرمایید شام (سفره ایرانی – قسمت اول – برنج کشت دوم)

بفرمایید شام سفره ایرانی – قسمت اول – برنج کشت دوم چند سالی می شود که خانوارهای زیادی اواسط پاییز منتظر به عمل آمدن برنج خوش عطر "کشت...

ادامه مطلب