درباره مجموعه طهورا

مجموعه محصولات طبیعی طهورا در اواخر تابستان ۹۹ ابتدا با هدف فروش محصول برنج ارگانیک (عاری از هر گونه مواد شیمایی) شروع به فعالیت کرد.
دلیل انتخاب برنج ارگانیک، وجود تجربه‌ی چند ساله در کشف و شناسایی زمین های کشت طبیعی برنج در منطقه ‌ی شمال ( مازندارن) بود که صرفا از باب دغدغه‌های سلامت محور جمعی دانشجو ادامه پیدا کرده بود.
بعد از هفته های اولیه‌ی فروش، به مرور تیم مجموعه طهورا اقدام به شناسایی محصولات پر مصرف سبد اصلی تغذیه‌ی خانواده‌ها و جایگزینی آنها با محصولات سلامت کرد و به تدریج و تعداد محصولات خود را افزایش داد.
در این میان تولید محتوا های تخصصی با ادبیات ساده جهت اقناع سازی و بالا بردن اطلاعات مخاطبین یکی از کار ویژه‌ی اصلی مجموعه ما به حساب آمده است.
مجموعه‌ی طهورا به عنوان های کلی «سلامت» ، «ارگانیک» یا «طبیعی» اکتفا نکرده و برای اثبات سلامت بودن محصول خود و یا مضر بودن دیگر محصولات به تولید متن های تخصصی اما ساده و ارسال محصولات خود به آزمایشگاه های تخصصی مواد غذایی و انتشار عمومی جواب آزمایش و تفسیر آن پرداخته است.
ما با وسواس فراوان پیگیر انتخاب محصولات سلامت برای مخاطبین خود هستیم.
ما در طهورا استاندارد‌های سلامت محور را نسبت به هر محصول تعریف می‌کنیم و بعد اقدام به شناسایی تولید کننده‌ی مرتبط با آن استاندارد را در دستور کار قرار می‌دهیم .
تیم جوان طهورا بدون هیچ تعصبی نسبت به قدم‌های برداشته‌ی خود، هر روزه درحال بازنگری و ارتقای استاندارد‌های خود در ارائه‌ی خدمات و کیفیت و سلامت محصولات است.
از اینکه ما را همراهی می‌کنید بسیار خرسندیم